Boberg o Hammar EL AB

Elfirman Boberg & Hammar EL AB är en elfirma som startades i oktober 2016 av Magnus Boberg och Benny Hammar.
Vi har båda många års erfarenhet av elinstallationer i bostäder, hyreshus, industrier och lantbruk.

Magnus började att jobba som elektriker 1988 och Benny 1990.
I dagsläget är vi 6 st elektriker.

Firman och lagret har vi på en gård utanför Karlaby.